De vereniging YAMCO


De vereniging vindt zijn oorsprong in 1965 waar de toenmalige onderpastoor te
Sint-Lievens-Houtem, EH De Vlieger, de jeugdfanfare oprichtte.

Het aspect jeugd zou doorheen de jaren een essentieel element blijven vormen van de identiteit van de vereniging.Nu, bijna drie generaties verder, bestaat de vereniging hoofzakelijk uit jeugdige, getalenteerde en gepassioneerde muzikanten die kunnen rekenen op de ervaring en solide fundamenten van een muzikaal ondersteunende oudere generatie.

De doorstroming naar het (overwegend jeugdige) hoofdorkest wordt gegarandeerd door het jeugdensemble.Hier groeien de beginnende muzikanten via een goede voorbereiding en begeleiding in het muzikale samenspel spelenderwijze uit tot volwaardige orkestleden.

Naast de orkesten, wordt de artistieke omlijsting vervolledigd met een percussie, waarbij de focus eveneens ligt op jeugdig dynamisme met een passie voor ritme en beweging.

Dit alles maakt dat YAMCO (Youth and Music Company) op vandaag een bloeiende vereniging is met 50+ leden waar kwaliteit en toekomst verzekerd is.